หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “อบรมเทคนิคการต่อขนตาสไลต์ญี่ปุ่น”
“อบรมเทคนิคการต่อขนตาสไลต์ญี่ปุ่น”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-01-18 10:49:35

"อบรมเทคนิคการต่อขนตาสไลต์ญี่ปุ่น"

วันที่ 10-12 มกราคม 2567 

????????อาจารย์ ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????‍♂️จัดให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ได้เข้า “อบรมเทคนิคการต่อขนตาสไลต์ญี่ปุ่น” เพิ่มทักษะสมาธิเพื่อสุขภาพและความงาม

????????โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิดา นากาจิมะ จากเฟริสฐารวีสปา เรีอนรัศมี และกิจการนวดและสปาจากในญี่ปุ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้

????????นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมเป็นเกียรติให้แนวคิดข้อมูลเกี่ยวกับด้านอาชีพทางสุขภาพความงาม ให้กับนักศึกษาอีกด้วย