หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทบทวนสอนรายวิชา BPH 3314 ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก หัวข้อ ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ทบทวนสอนรายวิชา BPH 3314 ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก หัวข้อ ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-05-15 13:20:34

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 

????????อาจารย์ พท.ป.ธันษ์ญพัศษ์ มนุษย์ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมด้วย 

????????อาจารย์ พท.จ.รัชนีกร สิมมาอ่อน อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาเขตสมุทรสงคราม

✍️✍️ทบทวนสอนรายวิชา BPH 3314 ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก หัวข้อ ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

????ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

#สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5