หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “อบรมการทำบรรจุภัณฑ์ก้อนถ่านดับกลิ่นจากผลจาก”
“อบรมการทำบรรจุภัณฑ์ก้อนถ่านดับกลิ่นจากผลจาก”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-05-15 13:19:23

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา เพียรจริง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????โดยมีอาจารย์ณัฐธิดา กิจเนตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี วิเทศ

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

????????ทำการ “อบรมการทำบรรจุภัณฑ์ก้อนถ่านดับกลิ่นจากผลจาก”

 ????ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5