หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมเสวนาเรื่อง การทดลองทำก้อนถ่านดับกลิ่นจากผลจากเหลือทิ้ง และการเผาในเตาเผาแบบอับอากาศ
ร่วมเสวนาเรื่อง การทดลองทำก้อนถ่านดับกลิ่นจากผลจากเหลือทิ้ง และการเผาในเตาเผาแบบอับอากาศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-05-15 13:18:01

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566  

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา เพียรจริง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี วิเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

????????‍♂️ได้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง การทดลองทำก้อนถ่านดับกลิ่นจากผลจากเหลือทิ้ง และการเผาในเตาเผาแบบอับอากาศ

????ณ ชุมชนเขตเทศบาล ตำบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5