หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมระบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ (ECT Report)
ประชุมระบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ (ECT Report)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-05-15 13:14:57

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 

????????‍♂️นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

✍️✍️เข้าร่วมประชุมระบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ (ECT Report) 

????????โดยมีนางสาวมนัสนันส์ วิทนา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นางฐิติมา วรรณวิมลกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสารนิเทศและเผยแพร่ รักษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวชี้แจงในครั้งนี้

????ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 3

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5