หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมเป็นคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม
ร่วมเป็นคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-05-15 13:11:01

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 

????????‍♂️นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4-3 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

✍️✍️ร่วมเป็นคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม

????ณ โดมน้ำเงิน โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5