หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งล่วงหน้า ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ร่วมอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งล่วงหน้า ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-05-15 13:09:34

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 

????????‍♂️นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จำนวน 22 คน 

✍️✍️เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งล่วงหน้า ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

 ????????เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5