หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเศรษฐกิจ BCG” ในโครงการสหเวชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเศรษฐกิจ BCG” ในโครงการสหเวชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-05-15 13:01:30

วันที่ 27 เมษายน 2566 

????รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????เป็นประธานเปิดการประชุม ถ่ายทอดแผนพัฒนาพื้นที่ตำบลบางจะเกร็ง และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

????“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเศรษฐกิจ BCG” ในโครงการสหเวชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

????โดยมีนายศราวุธ กล้วยจำนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางจะเกร็ง ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้

????ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SDGs_SSRU

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5