หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม "บายศรีสู่ขวัญ" เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
กิจกรรม "บายศรีสู่ขวัญ" เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-05-15 12:57:43

วันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

????????จัดกิจกรรม "บายศรีสู่ขวัญ" เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

????ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5