หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมไทยฝึกปฏิบัติ นักศึกษาภาคพิเศษรุ่นที่ 3 สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมไทยฝึกปฏิบัติ นักศึกษาภาคพิเศษรุ่นที่ 3 สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:49:48

วันที่ 11 มีนาคม 2566

????????อาจารย์ พทป. ภาณุพันธุ์ ศรีพันธุ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุวดี โชคชัยสิริ และอาจารย์ ดร.ชวลิต โยงรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????‍♂️จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมไทยฝึกปฏิบัติ นักศึกษาภาคพิเศษรุ่นที่ 3 สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ หัวข้อในการลงมือปฏิบัติมีดังนี้

????????ปฏิบัติการการสกัดสารสําคัญจากกัญชา

????????ปฏิบัติการทําตํารับยาศุขไสยาศน์ในรูปแบบแคปซูล

????????ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม