หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ "ฝึกปฏิบัติการให้สารน้ำ" ซึ่งหมายถึง การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย (Peripheral intravenous) เป็นแนวทางการรักษาสมดุลของสารน้ำและอิเล็กโตรลัยต์ โดยการให้สารอาหาร พลังงาน หรือให้ยาแก่ผู้ป
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ "ฝึกปฏิบัติการให้สารน้ำ" ซึ่งหมายถึง การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย (Peripheral intravenous) เป็นแนวทางการรักษาสมดุลของสารน้ำและอิเล็กโตรลัยต์ โดยการให้สารอาหาร พลังงาน หรือให้ยาแก่ผู้ป

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:48:35

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????‍♂️ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ "ฝึกปฏิบัติการให้สารน้ำ" ซึ่งหมายถึง การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย (Peripheral intravenous) เป็นแนวทางการรักษาสมดุลของสารน้ำและอิเล็กโตรลัยต์ โดยการให้สารอาหาร พลังงาน หรือให้ยาแก่ผู้ป่วย ผ่านทางอุปกรณ์และชุดให้สารน้ำด้วยวิธีการแทงเข็มเข้าสู่หลอดเลือดดำส่วนปลายโดยใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ เช่น การให้น้ำเกลือ และการให้ยาทางหลอดเลือด