หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ "ปฏิบัติการตรวจกรุ๊ปเลือด ABO" ในรายวิชาพยาธิวิทยาทางสาธารณสุข
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ "ปฏิบัติการตรวจกรุ๊ปเลือด ABO" ในรายวิชาพยาธิวิทยาทางสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:47:24

วันที่ 10 มีนาคม 2566 

????????อาจารย์ ดร.นันทนา สุวรรณดิษฐากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????‍♂️ฝึกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ "ปฏิบัติการตรวจกรุ๊ปเลือด ABO" ในรายวิชาพยาธิวิทยาทางสาธารณสุข