หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสภาการแพทย์แผนไทย
การเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสภาการแพทย์แผนไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:46:11

วันที่ 10 มีนาคม 2566 

????????อาจารย์ ดร.พท.ป.แสงสิทธิ์ กฤษฎี หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม

????????การเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสภาการแพทย์แผนไทย