หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกัญชาเวชศาสตร์ (Hi-CANN) ศึกษาดูงานฟาร์มกัญชาไอสยาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกัญชาเวชศาสตร์ (Hi-CANN) ศึกษาดูงานฟาร์มกัญชาไอสยาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:38:50

วันที่ 3 มีนาคม 2566 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตร Hi-CANN, หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ที่ปรึกษาคณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐิชัย รัตตกุล กรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

????????‍♂️นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกัญชาเวชศาสตร์ (Hi-CANN) ศึกษาดูงานฟาร์มกัญชาไอสยาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ????????โดยมี ดร.ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์ นักศึกษกัญชาเวชศาสตร์ ภาคพิเศษรุ่นที่ 1 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เจ้าของฟาร์มฯ มาให้การต้อนรับและบรรยายใหัผู้เข้าอบรมฟังถึงวิธีการทำ ฟาร์มกัญชาในระบบเปิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้ารับการอบรม