หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร” ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา ชีวเคมีและโภชนาการ
“ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร” ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา ชีวเคมีและโภชนาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:35:21

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

????????อาจารย์ธันษ์ญพัศษ์ มนุษย์ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????‍♂️ให้นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 

????????“ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร” ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา ชีวเคมีและโภชนาการ