หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายวิชา เวชกรรมไทย 2 หัวข้อเรื่อง คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา
รายวิชา เวชกรรมไทย 2 หัวข้อเรื่อง คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:34:14

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

????????อาจารย์จรินทร์ธร ฟักคำ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????‍♂️สอนรายวิชา เวชกรรมไทย 2 หัวข้อเรื่อง คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา 

????เนื้อหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินปัสสาวะ 

????และโรคระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง ในทางการแพทย์แผนไทย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2