หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-04-25 13:34:55

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

????????อาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข และทีมงานเลขาแพทย์ฯ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 

????“การผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยเดคูพาจสำหรับเป็นของฝาก/ของที่ระลึก”ณ ชุมชนพรรั้ง จังหวัดระนอง โดยชุมชนให้การตอบรับอย่างดีในการทำกิจกรรมดังกล่าว และจะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป 

#SDGs_SSRU