หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ณ โรงเรียนถาวรานุกูล ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ณ โรงเรียนถาวรานุกูล ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:29:14

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. (EP1/2)

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และอาจารย์นิวัฒน์ ทรงศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????‍♂️นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

????????กิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ณ โรงเรียนถาวรานุกูล ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

????????โดยมี นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม

????????ทั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์วชิร ชนะบุตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยากรรับเชิญ ในการบรรยายหัวข้อการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

????????และยังมีกิจกรรมสันทนาการจากรุ่นพี่ชั้นปี 2 เพื่อให้น้องๆได้ผ่อนคลาย และกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับคำชื่นชมจากน้องๆนักเรียนและคุณครูซึ่งประทับใจเป็นอย่างมาก ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน