หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมภาคีเครือข่ายสาธารณสุขเทศบาลตำบลหลักหก ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชา กัญชาที่ใช้ในการบำบัด และรักษาโรค
โครงการอบรมภาคีเครือข่ายสาธารณสุขเทศบาลตำบลหลักหก ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชา กัญชาที่ใช้ในการบำบัด และรักษาโรค

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:18:02

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 (EP1/2)

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????ได้มอบหมายให้ สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุวดี โชคชัยสิริ และอาจารย์ ดร.รัมภ์รดา มีบุญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน อาจารย์รัชนีกร สิมมาอ่อน อาจารย์อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ  พร้อมด้วยนางสาววรรณวิภา บำรุงพงศ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

????????ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ จำนวน 240 คน 

????ที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาคีเครือข่ายสาธารณสุขเทศบาลตำบลหลักหก ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชา กัญชาที่ใช้ในการบำบัด และรักษาโรค

????ณ อาคารหอประชุมเบญจศิลาดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม