หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยาย เรื่อง Medical Cannabis and Wellness Impact
บรรยาย เรื่อง Medical Cannabis and Wellness Impact

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:16:33

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????ได้รับเชิญเป็นพิธีกรบรรยาย เรื่อง Medical Cannabis and Wellness Impact 

????????ในงาน The 12th American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) Thailand Symposium 

????ณ World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์