หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การถ่ายทำสารคดีชุด “Campus Tour” จากสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับสาขาวิชา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาของระบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน
การถ่ายทำสารคดีชุด “Campus Tour” จากสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับสาขาวิชา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาของระบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:15:10

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.-17.00 น.

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์)

????????อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำสารคดีชุด “Campus Tour” จากสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับสาขาวิชา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาของระบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน

????ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม