หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์”
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:12:15

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 

????????อาจารย์ ดร.พท.ป.แสงสิทธิ์ กฤษฎี หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วย อาจารย์ พท.ป.อนงค์นุช ทุมปัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และนางสาวนิตยา เมืองปาก เจ้าหน้าที่

????????ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” 

????????บรรยายเรื่อง การสกัดน้ำมันหอมระเหยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำหอมปรับอากาศจาก “ใบเตย”

????ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม