หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 14:04:56

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

????????มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

????เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

????ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม