หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาณัฐ น่วมปรีชา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาณัฐ น่วมปรีชา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:55:23

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 

????????วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาณัฐ น่วมปรีชา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ 

????คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ในการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง ตามครรลอง วิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565 

????ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระยามสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) จังหวัดสมุทรสงคราม

????โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ 

????????และขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักจากบริษัท แม่กลองคอนกรีต จำกัด และคณะผู้บริหารทุกท่าน