หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรวา ทวีทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรวา ทวีทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:53:09

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 

????????วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรวา ทวีทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

????ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ในการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง 

ตามครรลอง วิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565 

????ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระยามสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) จังหวัดสมุทรสงคราม 

????โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

????????และขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักจาก นันทชาติ รีเวอร์วิว รีสอร์ท และคณะผู้บริหารทุกท่าน