หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:47:14

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????เป็นประธานวางพุ่มทองพุ่มเงินและวางพวงมาลัย น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี 

????พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว 

????ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม