หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:45:27

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 

????????นางสาววรรณวิภา บำรุงพงศ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????ร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

????จัดโดยวิทยาเขตสมุทรสงคราม ณ อาคารผดุงชีวา โดยประเพณีลอยกระทงถือนี้เป็นประเพณีไทยที่ประชาชนชาวไทยจะพร้อมใจกันจัดเตรียมกระทงสวยงาม ตกแต่งด้วยดอกไม้ ธูป เทียน และนำไปลอยลงในแม่น้ำ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอขมาพระแม่คงคา