หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:39:44

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

????????รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาววรรณวิภา บำรุงพงศ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 

????ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 และผ่านระบบออนไลน์

????โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานการประชุม