หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:18:40

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. 

????????อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาฯ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????ประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

????ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม