หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะดูงานด้านกัญชาเวชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ต้อนรับคณะดูงานด้านกัญชาเวชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-01-27 13:52:18

วันที่ 26 มกราคม 2565 

????????รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองคณบดีและคณาจารย์สาขากัญชาเวชศาสตร์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม 

????????ให้การต้อนรับคณะดูงานด้านกัญชาเวชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม Chairman of Bavarian Thai Academic Cooperation Center พร้อมด้วยคณะ 

????????“วัตถุประสงค์ของการมาดูงานกัญชาเวชศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการวิจัย ปลูก สกัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันกัญชาโดยอาจใช้เทคโนโลยีจากเยอรมัน” รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวโดยสรุป

????????ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th