หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-01-27 13:46:43

วันที่ 24 มกราคม 2565 

????????ประมวลภาพ การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Portfolio 

????????สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ผ่านระบบออนไลน์ 

????????น้องที่ๆ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว รอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทาง https://admission.ssru.ac.th ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ะ

www.ahs.ssru.ac.th