หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงฝึกประสบกาณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
ประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงฝึกประสบกาณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-23 09:31:56

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

????????????อาจารย์ สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาฯ 

????????????????ร่วมประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงฝึกประสบกาณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์