หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-22 09:47:37

วันที่  15-19 พฤศจิกายน 2564 

????????อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????ได้รับเชิญจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ????????เพื่อตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ลงพื้นที่ คัดเลือก "รางวัลสปาสากล และรางวัลนวดไทยพรีเมี่ยม"