หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลิตตำรับยา อาหารและเครื่องสำอาง จากส่วนต่างๆของกัญชา
ผลิตตำรับยา อาหารและเครื่องสำอาง จากส่วนต่างๆของกัญชา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-22 09:44:44

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 

????????รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม และคณาจารย์กัญชาเวชศาสตร์ นำนักศึกษากัญชาเวชศาสตร์รุ่นที่หนึ่งรวม 72 คนร่วมกันทำกิจกรรม ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????ผลิตตำรับยา อาหารและเครื่องสำอาง จากส่วนต่างๆของกัญชา 7 กิจกรรม อาทิ ครีมนวด CBD น้ำดื่ม CBD น้ำชาชงใบกัญชา น้ำมันนวด Aroma เจ็ดวันเจ็ดกลิ่น หมอนประคบจากรากกัญชา ยาสุขไสยาสน์ เป็นต้น นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงและได้รับความรู้อย่างมากเป็นที่น่าพอใจ

????????“นักเรียนที่สนใจในเรื่องกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ มองหาอนาคตและโอกาสทางอาชีพ สามารถสมัครเรียนรอบ Portfolio ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มกราคม 2565 ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0810991508” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กล่าวเชิญชวน