หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T
ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-22 09:43:21

18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  

????????รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????????พร้อมด้วย นางสาวลนิตา ภาวนานนท์ , นางสาวภาพร บำรุงสุนทร และผู้ถูกจ้างงานในโครงการฯ

????????ร่วมให้การต้อนรับนางศิริเกษ วาทยานนท์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน) และคณะทำงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

????????ในการเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ในพื้นที่ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับผิดชอบในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย ตำบลบางจะเกร็ง ตำบลคลองโคน ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet