หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-22 09:41:33

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

????????รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน

????????ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

????????ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

โดยมีเจ้าหน้าที่ในโครงการ U2T ตำบลบางจะเกร็ง จำนวน 17 ท่าน เข้าร่วมประชุม นายสุรศักดิ์ ประยูรพงศ์ (เจ้าหน้าที่ในโครงการ U2T ตำบลบางจะเกร็ง) : ผู้รายงาน