หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดอบรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากชะครามเพื่อยกระดับอาชีพ งบประมาณจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดอบรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากชะครามเพื่อยกระดับอาชีพ งบประมาณจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-18 09:23:39

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

????????อาจารย์ ดร.พท.ป.นรินทร์ กากะทุม อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????ได้จัดอบรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมจากชะครามเพื่อยกระดับอาชีพ งบประมาณจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????ณ ชุมชนบางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างยิ่ง