หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมและวางแผนการทำงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
ประชุมและวางแผนการทำงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-18 09:24:25

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

????????รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  

????????มอบหมายให้ นางสาวลนิตา ภาวนานนท์, นางสาวภาพร บำรุงสุนทร และเจ้าหน้าที่ในโครงการ U2T ตำบลบางจะเกร็ง 

????????ประชุมและวางแผนการทำงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ในรูปแบบ Infographic 

????????ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????โดยมีนายสุรศักดิ์ ประยูรพงศ์ (เจ้าหน้าที่ในโครงการ U2T ตำบลบางจะเกร็ง)  เป็นผู้รายงาน