หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-17 20:46:29

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์