หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ณ วัดบางบ่อ ตำบลบางแก้ว
ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ณ วัดบางบ่อ ตำบลบางแก้ว

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-17 18:59:08

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

????????อาจารย์ สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

????????ร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

????????นำทีมโดยนายวีรพงษ์ มาฉกาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว 

????????ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ณ วัดบางบ่อ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม