หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-16 21:20:02

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

????????????????อาจารย์ สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????ประชุมจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป