หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-16 21:18:39

วันที่15 พฤศจิกายน 2564 

????????????ร้อยเอกนายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล  อาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ และ อาจารย์ ศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง 

▶▶▶เข้าปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 11 คน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

????????โดยมี รองศาตราจารย์ นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล เป็นประธาน 

????????ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช