หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จบแล้วสามารถประกอบอาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน
จบแล้วสามารถประกอบอาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-16 00:40:10

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัส 2232

????????จบแล้วสามารถประกอบอาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักสุขศึกษา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ภาครัฐและเอกชน NGO

????????ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03

????????#สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัส 2232