หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-16 00:38:38

สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

????????เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ TCAS 65 รอบ Portfolio ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565 

????????ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03

????????รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน รอบ Portfolio

▶▶แฟ้มสะสมผลงาน

▶▶GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00

▶▶ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน

▶▶ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ถ้ามี

▶▶สอบสัมภาษณ์ Online

????????สมัครมาได้เลยค่ะ สาขานี้เลิศมากขอบอก...เรียนกับทีมแพทย์และพยาบาล นักบริหารมากประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำวิจัยและเผยแพร่ในระดับนานาชาติ..อุต๊ะ!!!!