หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > TCAS65 เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565
TCAS65 เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-16 00:35:31

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัส 2232

????????รอบ (Portfolio) TCAS65 เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565

????????เรียน 4 ปีจบ แล้วสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

????????เทรนสาธารณสุขกำลังมาในยุคโควิด-19 มีงานทำแน่นอน!!! 

????????จบแล้วสามารถประกอบอาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักสุขศึกษา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ภาครัฐและเอกชน NGO

????????ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03

????????หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เพจ : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สวนสุนันทา สอบถามเพิ่มเติม INBOX แชทเพจ  โทร 064-6524493 (อ.วัช)