หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บันทึกเทปวีดีโอร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
บันทึกเทปวีดีโอร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-16 00:33:19

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

????????รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????????พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา บันทึกเทปวีดีโอร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์