หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาดูงานกัญชาเวชศาสตร์ ของวิทยาลัย และพร้อมที่จะร่วมมือให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและงานวิจัยด้านกัญชา
มาดูงานกัญชาเวชศาสตร์ ของวิทยาลัย และพร้อมที่จะร่วมมือให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและงานวิจัยด้านกัญชา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-16 00:32:00

วันที่ 12 พฤศจิการยน 2564 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ 

????????ให้การต้อนรับคุณสมหมาย ลาภเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส พี พี เอนเตอร์ไพรเซส จำกัด และคณะ 

????????ในโอกาสที่มาดูงานกัญชาเวชศาสตร์ ของวิทยาลัย และพร้อมที่จะร่วมมือให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและงานวิจัยด้านกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

????????ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม