หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นายธีรภัทร์ เสือเอก รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายกีฬา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมจับสลากแบ่งสายแต่ละชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30
นายธีรภัทร์ เสือเอก รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายกีฬา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมจับสลากแบ่งสายแต่ละชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-29 16:01:30

จับสลากแบ่งสายกีฬา “ทัพนักกีฬาสหเวช..เจอสายหิน”
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายธีรภัทร์ เสือเอก รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายกีฬา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมจับสลากแบ่งสายแต่ละชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ แม้ว่าทัพนักกีฬาวิทยาลัยสหเวชฯ จะพบกับปัญหาเรื่องของการเดินทางและช่วงเวลาการแข่งขัน 17.00 น. ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอให้นักกีฬาสหเวช สู้ต่อไป