หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > จัดการเรียนการสอน รายวิชา ปัญหาสังคมและสุขภาพในเด็ก ให้แก่นักศึกษา ชั้นปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลสุขภาพเด็ก ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ “บัตรคำ DSPM” (Developmental Surveilance and Promotion Manual)
จัดการเรียนการสอน รายวิชา ปัญหาสังคมและสุขภาพในเด็ก ให้แก่นักศึกษา ชั้นปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลสุขภาพเด็ก ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ “บัตรคำ DSPM” (Developmental Surveilance and Promotion Manual)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-29 15:55:14

บัตรคำ DSPM ง่ายๆ และสร้างการเรียนรู้เด็กได้!!

อาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ จัดการเรียนการสอน รายวิชา ปัญหาสังคมและสุขภาพในเด็ก ให้แก่นักศึกษา ชั้นปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลสุขภาพเด็ก ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ “บัตรคำ DSPM” (Developmental Surveilance and Promotion Manual) เพื่อทบทวนการเรียนรู้ เรื่อง การเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็ก มุ่งเน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์เป็น ประเมินพัฒนาการได้ ด้วยกิจกรรมเรียบง่ายๆ แต่สร้างการเรียนรู้เด็กได้สูงสุด