หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมไทย Students practice
นักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมไทย Students practice

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 16:23:17

นักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมไทย Students practice

     นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ ฝึกปฏิบัติในรายวิชา เวชกรรมไทย วิชาหัตกรรมไทย และเภสัชกรรมไทย เพื่อให้บริการตรวจร่างกาย นวดรักษา ประคบสมุนไพร และจ่ายยาสมุนไพร แก่ชุมชนวัดราชาธิวาสราชวิหาร และชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ  ณ สุขศาลาอโรคายาธรรมกวี วัดราชาธิวาสราชวิหาร ถ.สามเสน ซ.สามเสน 9 แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยในครั้งนี้ได้มีการมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและเดินแจกเอกสารในชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี